Detta är Digital Forensics Sweden

Digital Forensics Sweden är ett nätverk mellan privata och offentliga samhällsaktörer verksamma inom rättskipande, och samlar svensk expertis inom digital forensik. Målet är att bli en nationell resurs - ett svenskt kompetenscenter som kan agera i ett snabbt föränderligt globalt sammanhang.

Grunden läggs

Vi arbetar med att lägga grunden till ett nationellt kompetenscentrum inom digital forensik.

Samling görs

Vi vill samla människor och organisationer som verkar för det goda samhället.

Målen sätts

Det övergripande målet är att rusta det svenska samhället för framtidens rättsliga utmaningar.

Varför ett nationellt center för Digital Forensik?

Snabbt ökande brottslighet

Ökningen inom IT-relaterad brottslighet har varit explosiv och utan moderna motmedel ligger samhället hela tiden efter brottsligheten.

Nya utmaningar

Nya teknologier så som AI, IoT och drönare kommer nya utmaningar, men även möjligheter, för rättsväsendet.

Samverkan behövs

En starkare samverkan mellan produktutvecklande bolag och brottsutredare är en nödvändighet för att kunna hantera framtidens utmaningar på ett effektivt sätt.

Om Centret

Centret kraftsamlar med 35 partners från rättsväsende, universitet, offentliga aktörer och privata bolag.

Bild16
Bild17
Bild18
Bild19
Bild20
Bild21
Bild22
Bild23
Bild24
Bild25
Bild26
Bild27
Bild28
Bild29
Bild30
previous arrow
next arrow

Röster från våra partners

Kommentarer om centret
Jörgen Ahlberg

Jörgen Ahlberg

Grundare, Termisk Systemteknik

"Vi behöver en gemensam resurs att driva förändring i lagar och regelverk I takt med teknikutvecklingen – Tekniken kan faktiskt användas för att skapa skydd för integritet, inte enbart till att leta förövare och brottsrelaterat digital material eller spana efter misstänkta brott."

Jan-Åke Larsson

Jan-Åke Larsson

Professor, Prefekt, Linköpings Universitet, Institutionen för systemteknik

"Vi måste skapa en grundläggande fundamental samhällsfunktion, det spelar ingen roll hur pass bra tekniska system vi har om de inte är säkra. Ingen enskild kan klara detta, vi måste samverka men vi har byggstenarna som behövs!"

Stefan Axelsson

Stefan Axelsson

Professor Digital Forensik, Stockholms Universitet

"Juridiken är alldeles för upphängd på fysiska spår. Alla brott idag har en digital component, en komponent som kan vara offer, förövare eller bevis."

Aktuellt i nätverket

Nyheter och nyhetsbrev