En nätverksträff ägde rum i Kista 24/3. Värd denna gång var RISE.

Nätverksträffen hade denna agenda:

  • Presentation av RISE Cyber Security Lab, Shahid Raza
  • Region Östergötland om satsningen på Digital Forensik av Niklas Tideklev, Utvecklingsstrateg
  • Partnerpresentation av Cellebrite av Mats Isaksson
  • Visning/Demonstration av Cyber range i Kista
  • Key Note Speaker: Perspektiv på cyberförsvar, Patrik Sternudd, Försvarsmakten, Högkvarteret
  • Key Note Speaker: Satellitbilder och 3D-modellering – en möjlighet i utredningar av krigsbrott, Ingmar Andersson, Maxar Technologies
  • Projektgenomgång, och möjlighet för partners att söka projektfonansiering
Categories: Möten