Välkomna till årets fjärde och sista nätverksträff som är on-line. Temat är Nationellt Cybersäkerhetsarbete, och vi får bl a höra Fredrik Börjesson på Försvarsmakten om det nya nationella Cybersäkerhetscentret, samt Staffan Eriksson på IVA redovisa den färska rapporten från IVA’s nationella cybersäkerhetsprojekt, och sist men inte minst en blick in i framtidens kryptoteknologier genom Prefekt Jan-Åke Larsson på Linköpings Universitet.

Categories: Möten