Den 23 januari kl 09:30-15:00 genomförde nätverket ett större event i samarbete med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i Stockholm. Seminariet samlade expertis och riksdagspolitiker för att diskutera Digital Forensik och hur vi kan komma tillrätta med brottsutvecklingen och bygga kunskap inom ett angeläget område. Eventet spelades in och kan ses via IVA’s hemsida: https://www.iva.se/event/nya-digitala-mojligheter-for-kriminella–vad-kravs-for-att-stoppa-dem/

Categories: Möten